Główny indeks katalogu
Regulamin korzystania z katalogu
Formularz - Dodaj nowy wpis!
Kontakt z redakcją

Katalog powstał z  myślą o mieszkańcach Radlina. Nadrzędnym celem, który przyświecał nam podczas jego budowy było stworzenie prostego a jednocześnie zaawansowanego technologicznie systemu, którego zadaniem będzie zgromadzić obszernych pakiet informacji o radlińskich firmach i ich ofercie.

 

R E G U L A M I N
dodawania, utrzymywania, aktualizacji i usuwania wpisów
w „Bazie Firm i Instytucji – Radlin”

§ 1.

Regulamin dodawania, utrzymywania, aktualizacji i usuwania wpisów w Radlińskiej Bazie Firm i Instytucji określa zasady, sposoby i tryb obsługi podmiotów korzystających z aplikacji WWW dostępnej pod adresem http://firmy.radlin.pl.


§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1.

Katalogu – należy przez to rozumieć ogólnodostępną aplikację WWW umożliwiającą dopisywanie, i przeglądanie danych o firmach, instytucjach i organizacjach działających w Mieście Radlin.

2.

Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot (firmę, instytucję, organizację) o którym informacje zawarte są w Katalogu Radlińskich Firm.

3.

Właścicielu – należy przez to rozumieć Miasto Radlin, reprezentowane przez Burmistrza.

4.

Redaktorze – należy przez to rozumieć Forum Firm Miasta Radlin z siedzibą przy ulicy Rymera 15, 44-310 Radlin, która to organizacja zobowiązała do obsługi użytkowników katalogu, oraz rejestracji i oceny nowych zgłoszeń.


§ 3.

Dopisanie, utrzymanie, aktualizacja, oraz usunięcie wpisu z katalogu jest bezpłatne


§ 4.

1.

Do katalogu może zostać dodana firma, instytucja, lub organizacja prowadząca działalność, lub mających swoją siedzibę w Mieście Radlin.

2.

Procedura dodania do katalogu polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie http://firmy.radlin.pl/add.php. Dane z formularza zostają przekazane redaktorowi katalogu, który decyduje o zasadności dodania wpisu.

3.

Redaktor zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wpisu w przypadku treści niezgodnej w celami tworzenia bazy, do jego redagowania, oraz skracania w zakresie niezbędnym by utrzymać spójność merytoryczną i wizualną z innymi zawartymi w katalogu wpisami.

4. Każdy wpis może być sprawdzony pod względem autentyczności.


§ 5.

Użytkownik ma prawo do zmiany swego wpisu lub jego usunięcia z katalogu. Zmiana lub usunięcie danych dokonywana jest w ciągu trzech dni roboczych od chwili zgłoszenia na prośbę użytkownika po potwierdzeniu jego tożsamości. Procedura uaktualnienia lub usunięcia danych dokonywana jest przez Redaktora Katalogu i możliwa jest wyłącznie drogą telefoniczną, lub osobiście w siedzibie Redaktora.


§ 6.

Redaktor, oraz Właściciel katalogu zastrzegają sobie prawo do usunięcia firmy, organizacji lub instytucji z Bazy Radlińskich Firm bez powiadomienia zgłoszeniodawcy w przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu.


§ 7.

Właściciel katalogu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać w terminie 14 dni od momentu jego opublikowania na stronach Internetowych niniejszego katalogu. Brak rezygnacji podmiotu w ciągu 14 dni od momentu opublikowania regulaminu oznacza jego akceptację.

 

Nowa strona 1
Cofnij Do góry

 

Powered by CNCat 1.4
© 2002
CN-Software

Właścicielem serwisu jest Urząd Miasta Radlin.
Kopiowanie zabronione!

Projekt i wykonanie:
Andrzej Hajm